Frank-Coacht biedt de mogelijkheid tot advies, coaching en/ of begeleiding in de periode tijdens of na de jeugdopleiding, Het advies, de coaching en de begeleiding is of zijn gericht op het deel uit maken van de maatschappij buiten en soms zonder het voetbal.  Denk daarbij aan school, vriendschappen, dag-structuur, puberteit, zelfvertrouwen, herkennen van (eigen) grenzen, vrije tijdbesteding en mogelijke negatieve invloeden van buitenaf.  

Het advies, de coaching en/of begeleiding is bedoeld voor zowel de kinderen, de ouder(s) en of andere gezinsleden maar ook voor (oud) jeugdspelers en speelsters die op latere leeftijd nog behoefte hebben aan een advies of enige vorm van coaching of begeleiding.   

Frank-Coacht biedt de keuze uit de volgende 3 pakketten: 

  • Adviespakket 
  • Coachpakket 
  • Begeleiderspakket 

Alle pakketten omvatten een standaard intakegesprek én vervolggesprek. Deze gesprekken vinden (indien mogelijk) bij jou thuis plaats. Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar, bespreken we de huidige situatie en wat daaraan vooraf is gegaan.  

Na het intakegesprek plannen we een vervolggesprek. In het vervolggesprek worden jouw wensen en/of hulpvragen geformuleerd en verduidelijkt. We bekijken samen of daar alleen een advies voor nodig is of dat er coaching en wellicht begeleiding gewenst is. 

1. Adviespakket
Is er alleen maar een advies gewenst dan maken we een adviesafspraak. Frank-Coacht brengt dan een advies* uit met betrekking tot de wensen en/of hulpvragen. Jij kunt daarna zelf bekijken wat je met dit advies gaat doen. We maken nog wel een afspraak om alles te evalueren en of het advies afdoende is. Het adviespakket bestaat uit 4 afspraken van een uur.  

2. Coachpakket
Wanneer je na het intake- en vervolggesprek kiest voor coaching** met een bijbehorend advies, dan gaan we eerst jouw wensen en hulpvragen omzetten in concrete doelstellingen. Samen maken we een plan van aanpak (trajectplan) van 13 weken waarin de doelstellingen worden uitgewerkt in concrete actiepunten. Jijzelf gaat hiermee aan de slag. Frank-Coacht zal aan de “zijlijn” je gemiddeld 2 uur in de week gaan coachen en van adviezen voorzien. Dit kan bij jou thuis of elders maar ook via telefoon of per mail. Jij bepaalt de duur van het coachingstraject. Er zal na het coachingstraject altijd een advies- en een evaluatie gesprek volgen.

3. Begeleiderspakket
Ben je na het intake-en vervolggesprek van mening dat je begeleiding, coaching en advies nodig hebt, dan zetten we een traject op basis van begeleiding in. Ook hierbij worden de wensen en hulpvragen omgezet in concrete doelstellingen. We maken samen een tijdspad waarin duidelijk staat wat jij gaat doen, wat Frank-Coacht voor jou gaat doen én wat we samen gaan doen. De begeleiding zal in eerste de eerste weken meer dan 4 uur per week bedragen. Geleidelijk schalen we de begeleiding langzaam af en stappen we over op coaching.  Gemiddeld begeleidt en coacht Frank-Coacht jou dan 4 uur in de week. Dit kan  bij jou thuis of elders maar ook via telefoon of per mail. Na het begeleidingstraject volgt er een advies en evalueren we het traject.


 *Aan dit advies kunnen geen rechten en/of plichten worden ontleend. Frank-Coacht kan niet aansprakelijk worden gesteld in het advies niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.     

**De coaching is gericht op het behalen van de doelstellingen, prestaties en het ondersteunen van acties. De cliënt handelt zelf waarbij de coach aanstuurt. Zie verder *. 

Heb je behoefte aan meer (prijs) informatie? Neem vrijblijvend contact op met Frank-Coacht.