13 mei 2017
'Het is bijzonder hoe het Frank is gelukt mij het gevoel te geven dat ik er niet alleen voor sta, maar dat we het samen doen.' R. van S. Velp

6 oktober 2017
'Frank is mooi ingesprongen op het gebrek aan vertrouwen van moeder: samen met andere hulpverleners in gesprek gaan met moeder in de hoop dat ze ook vertrouwen kreeg in anderen m.n. thuisbegeleiding. Alle 4 kinderen in het gezin hebben de afgelopen maanden een positieve ontwikkeling doorgemaakt en konden, door het vertrouwen in Frank, weer kind zijn. Met zijn hulp hebben zij een nieuwe start kunnen maken'.

'Het traject was een zeer prettig samenwerking waarin de lijnen kort waren. Ik kijk namens onze organisatie uit naar een volgende samenwerking waarin we wederom een goed 1-2 combinatie zullen vormen met Frank'.

Charlotte V. Intern Begeleidster

6 februari 2018
'Frank is attent, staat open voor een ander en is daarin laagdrempelig in contact naar de jongeren als naar hun ouders. Hij bewaakt  goed het proces van cliënt, geeft constructief feedback en gaat niets uit de weg'.

M. Friends  's-Hertogenbosch

11 februari 2018
'Als ik kijk naar wat Frank, onze voetbalvereniging heeft opgeleverd dan is dat met name een stukje

professionaliteit omtrent de sociale begeleiding van spelers binnen een team. Hoe pak je
bijvoorbeeld problemen aan binnen een team, wat doe je als trainer met pesterijen, hoe
houd je de ouders betrokken bij het team maar op acceptabele afstand? Op al deze vragen
heeft Frank de vereniging geholpen door zijn jarenlange ervaring in het werkveld en bij zijn
eigen bedrijf die hij heeft opgericht. Frank is een persoon die altijd openstaat voor het belang
van het kind, bereid is mee te denken bij oplossingen en bij problemen, een luisterend oor
biedt aan de mensen. In de samenwerking is Frank erg open en duidelijk in communicatie en
weet hij zijn visie goed weer te geven aan de mensen waarmee hij samenwerkt'.
B. Hoogveld
Jeugdvoetbaltrainer 

24-4-2019
"mijn zoon is onlangs afgevallen na een stage bij een BVO. Direct stonden er andere BVO's klaar om hem uit te nodigen. Omdat zijn zelfvertrouwen een deuk had opgelopen heb ik Frank benadert voor advies hoe ik dat als ouder kon aanpakken. Frank heeft ook twee keer kort met mijn zoon gesproken en een balletje getrapt. Het contact was zeer prettig en uiterst waardevol. Voor mij als vader maar nog meer voor mijn zoon".

H. D. 

 

 

Deel jouw ervaring!