Coaching
Ieder mens heeft ongekende mogelijkheden en kwaliteiten. Als coach haal ik het beste van de mogelijkheden en kwaliteiten van hen boven water. 

Tijdens het coachingsproces concentreer ik mij op jouw  sterke punten.Ik bied begeleiding op de zwaktes, tekortkomingen of belemmeringen.

Wat is het doel van coachen?
Coachen heeft tijdens het coachingsproces het doel om: 

  • Het kind, jeugdige of (jong-) volwassene uit te dagen. Door de uitdaging is het spannend het coachingsproces samen met de coach te doorlopen,
  • Het kind, jeugdige of (jong-) volwassene te stimuleren en te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling,
  • Prestaties van het kind, jeugdige  of (jong-) volwassene te verbeteren,
  • Doelstellingen van het kind, jeugdige of (jong-) volwassene  te realiseren.

Frank Coacht!
De coaching zal zich richten op jouw doelstellingen en op jouw toekomst. Het belangrijkste kenmerk daarbij is respect voor de ander. 
Mijn doelgerichte manier van coachen is, relatief gezien, vaak dan ook kort van duur. Allereerst zal ik, bij voorkeur samen met jou, de te behalen doelen opstellen, om vervolgens met jou een actieplan op te stellen. In principe doe jij deze handelingen zelf, waarbij ik aanstuur.

Ik zorg er dan ook voor, en zie er op toe, dat de gekozen doelen consistent zijn met jouw normen en waarden en dat het  pad dat samen gekozen is ook daadwerkelijk richting het te behalen doel leidt. De coaching is hierbij gericht op het behalen van doelstellingen, prestaties en het ondersteunen van acties.