Even voorstellen……..
Mijn naam is Frank Abbenhuis. Al meer dan 22 jaar ben ik werkzaam  in de (jeugd)hulpverlening als pedagogisch werker, sociotherapeut en Straathoekwerker. In mijn rol als begeleider, opvoeder, coach en adviseur, heb ik voor, achter en naast honderden kinderen, jongeren en (jong-) volwassenen en hun netwerk gestaan om, samen met hen, probleemsituaties aan te pakken. In die periode heb ik mij ontwikkeld als een gespecialiseerd (jeugd) professional op het gebied van coaching, begeleiding en advies gericht op maatschappij (en sport). 

Als ervaren coach ben ik in staat om kinderen, jongeren en (jong-) volwassenen, maar ook hun directe netwerk, zoals ouder(s) broer(s) en/ of zus(sen), te coachen, te begeleiden en te adviseren op het maatschappelijke (en sportieve) vlak zoals de combinatie school & sport, school & werk,  puberteit, het omgaan met verwachtingen van jezelf en van anderen, successen en teleurstellingen etc. Naast reguliere trajecten ben ik ook gespecialiseerd in trajecten voor, tijdens en na een verblijf in de jeugdafdeling van Betaald Voetbal Organisaties en andere Sportacademies. Daarnaast adviseer, begeleid en coach ik, indien gewenst, leiders, trainers en (sport)bestuurders op het pedagogische vlak en maak hen bewust van hun rol ten opzichte van de (jeugd)speler en ouder(s). 

Dit doe ik samen met hen: soms aan de zijlijn  en waar nodig stap ik het veld in...

Visie
Ik richt me op het referentiekader van het kind, jongere  en/of (jong-) volwassene. Soms werk ik ook samen met ketenpartners. Mijn doel is om het kind, jongere of (jong-) volwassene en het gezin in hun kracht te houden of te zetten.  Ik streef ernaar dat zij naar vermogen kunnen (blijven) deelnemen in de maatschappij en/ of sport. en zij hun doelstelling(-en) kunnen bereiken. Niet voor niets is mijn levensmotto: of we vinden een weg, of we maken er één.... 

Kwaliteit
Ik vind het belangrijk om op een pro-actieve manier te coachen, te begeleiden en advies te geven. Daarvoor blijf ik mij ontwikkelen en verbeteren door scholing. Ik ben sinds 2013 SKJ geregistreerd en heb in september 2018 en mei 2023 mijn HER registratie behaald.

Het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. SKJ ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing.

Zie ook Frank in het veld