Frank coacht waar het nodig is...

 

De periode tijdens jouw puberteit, na jouw middelbare school, tijdens of na jouw aanwezigheid in bijvoorbeeld een talentenacademie van een Betaald Voetbal Organisatie, of gewoon omdat het jouw ontbreekt aan structuur en dat je ansluiting met de maatschappij dreigt te gaan missen...... het is niet altijd even makkelijk. Bepaalde verwachtingen van jezelf en van anderen, jouw eigen identiteit ontwikkelen, omgaan met successen en teleurstellingen; allemaal factoren die van invloed kunnen zijn op het verloop van jouw verdere ontwikkeling (sport) carrière. Hoe ga jij daar mee om? Hoe gaan jouw familie en vrienden daarmee om en welke invloed heeft dat op jou? En wat kan je daar zelf aan doen?

Voor jongeren en/of (jong-)volwassenen die. tijdens of na hun school of periode in een talentenacademie tegen soms complexe,  probleemsituaties aanlopen,  is Frank-Coacht, coach, begeleider en adviseur, de juiste persoon om de weg te vinden of te maken en samen deze situaties aan te pakken.