'Er zijn veel mensen die kunnen zeggen dat een voetbalploeg slecht speelt; er zijn weinig mensen die kunnen zeggen waarom ze slecht speelt en er zijn slechts een paar mensen die kunnen zeggen wat er moet gebeuren  om  ze beter te laten spelen.' Johan Cruijff

Passie en professie: voetbal en hulp verlenen waar nodig... het is mij gelukt om die twee dingen te combineren.

Kinderen in de jeugdopleiding van een Betaald Voetbal Organisatie (BVO) spenderen een groot gedeelte van hun jeugd, waaronder de puberteit, op het voetbalveld. Zijn ze daar niet te vinden, dan zitten ze of op school of maken ze thuis hun huiswerk. Dat biedt relatief weinig ruimte voor het ontwikkelen van een eigen identiteit. Kinderen, maar ook volwassenen die deel hebben uitgemaakt van een jeugdopleiding, zullen dat veelal ook zo ervaren hebben. Er is weinig tot geen tijd voor vriendschappen of andere vrijetijdsbesteding buiten het voetbal om.  Als die vriendschappen er wel zijn, is er amper tijd om daarin te investeren.  

Het wereldje binnen de jeugdopleiding van een BVO is relatief klein, hard, maar ook veilig. De wereld daarbuiten is veel groter met nieuwe, mooie kansen. Maar waar ook gevaren zijn waar het kind wellicht niet eerder aan blootgesteld is. Het kind gaat vroeg of laat een gedeelte van zijn gemiste puberteit inhalen. Veel kinderen weten daarbij wel waar hun grens daarin ligt. Sommigen weten dat (nog) niet. 

Op het moment dat het kind nog deel uitmaakt van een jeugdopleiding kan het zichzelf niet veel permitteren. Dat geldt ook voor de ouder(s) en/of anderen uit het gezin. Vakanties moeten worden aangepast, weekenden zijn vol gepland, brengen en halen naar en van trainingen etc. Iedereen stemt zijn of haar dag invulling af op het voetbal.  

Wanneer het kind de jeugdopleiding, om welke reden dan ook, heeft moeten verlaten, overheerst vaak de teleurstelling. Het ene kind pakt samen met zijn ouder(s) snel de draad wel weer op, gaat voetballen bij zijn oude club, vindt snel een nieuwe school waar hij tot zijn recht komt, investeert in of maakt nieuwe positieve vriendschappen en bewaakt daarin zijn grenzen. Er zijn echter ook kinderen en/of ouder(s) die het een stuk moeilijker vinden het ritme van alledag weer op te pakken met alles wat daarbij komt kijken.  

Mijn werkgebied bestaat uit drie gebieden:

1. Ambulante hulpverlening op locatie. Dat houdt in dat je mij onder andere tegen komt op (sport-) scholen, bij jongeren en (jong-) volwassenen thuis, op straat, in buurthuizen en winkelcentra. Eigenlijk overal waar jongeren zich begeven.

2. Frank-Coacht werkt samen met sportverenigingen, scholen en andere ketenpartners. Denk dan aan vragen die er door trainers, leiders, begeleiders of coördinatoren wordt neergelegd met als doel dat het kind kan blijven sporten. Vragen die gesteld worden hebben betrekking op agressie op of langs het veld, kinderen met gedragsproblemen of ADHD, ADD, ODD, Autisme. Maar kunnen ook gericht zijn op ouders van de sportende kinderen. Frank-Coacht coacht daarbij de coachen/ of leider op het pedagogische vlak.

3. Begeleiding rondom het 'voetbalveld'. Waar (talentvolle) kinderen gedreven en met toewijding hun droom proberen na te jagen binnen een Betaald Voetbal Organisatie (BVO) of amateurvereniging, wordt met grote regelmaat de mentale weerbaarheid van het kind en de impact op het gezin onvoldoende onderkend of onderschat. Maar ook gedrag door invloeden van buitenaf.  Vanuit deze rol ben ik  betrokken bij onder andere BV de Graafschap in Doetinchem.                                                                                                                                    

Mijn visie op dit stuk begeleiding is goed terug te lezen in een van mijn Publicaties.